EMPRESA      |       SERVEIS      |       NOTICIES      |       CONTACTE      |       SITUACIÓ
Qualitat
Medi Ambient
Prevenció de Riscos Laborals
Protecció de Dades
Marcatge CE
Adecuació de màquines
Projecció mecànica
Tecnogest Consultoria
La reconversió de la maquinària als requisits mínims de seguretat i salut
El RD 1215 obliga als propietaris d'equips de treball a adequar aquests equips als "requisits mínims de seguretat i salut". Si vostè és propietari d'una màquina o d'equips de treball amb data de fabricació anterior a l'any 1995, és el responsable de que aquesta adequació es dugui a terme.
 
Tecnogest realitza una avaluació de riscos de la màquina o equip de treball per tal de que la mateixa empresa o una empresa externa pugui implementar les mesures de seguretat corresponents. Tecnogest segueix en tot moment el transcurs de l'adequació fins el moment final d'assumir la responsabilitat.
arcat CE és obligatoriper a tots els productes que es comercialitzin o es posin en ús a la Unió Europea i que tinguin Directives Europees que els apliquin.El Marcatge CE suposa la responsabilitat del fabricant de que el seu producte compleix amb els requisits essencials de les Directives que li son d’aplicació.     El Marcat CE és obligatoriper a tots els productes que es comercialitzin o es posin en ús a la Unió Europea i que tinguin Directives Europees que els apliquin.El Marcatge CE suposa la responsabilitat del fabricant de que el seu producte compleix amb els requisits essencials de les Directives que li son d’aplicació.    
Avís Legal    |    Mapa Web
Pol. Ind. Torre Mirona - Ctra. Vilablareix, s/n - 17162 Bescanó (Girona) - Tel. +34 972 405 947 - Fax +34 972 246 230